Sada je: 21 svi 2018 02:59.

Započni novu temu Odgovori  [ 1 post ] 
 San Blažene Djevice Marije 
Autor/ica Poruka

Pridružen/a: 25 svi 2009 20:37
Postovi: 711
---------
Post San Blažene Djevice Marije

Sponsored Links

SAN BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Na molbu nekih pobožbih žena izdaje Ivan Zirdum, župnik 54415 Đak. Selci.Autor je nepoznat kao I prvi izdavač.
Spis je svojevrsna pobožna legenda, utemeljena na pučkoj religioznosti.
Priprosti pobožni svijet je rado čita I hrani njome svoju pobožnost prema Isusu I Mariji.

U ime Oca + I Sina + I Duha Svetoga + Amen.

Dan Blažene Djevice Marije, Sin Isus Krist, Sin Božji, Djevice Marije, ostao je kod vas.
Usnula je Djevica Marija na gori Kalvariji u Betlehemu, došao je k njoj Isus I rekao svojoj majci: “ Majko moja premila, spavaš li ili čuješ ? ”
Ona mu odgovori: “ Zaspala sam sinko moj predragi, ali sam čudnovat san snivala; da sam te vidjela vodit svezanog pred Pilata, od ovoga Kajfi, od Kajfe k Ani, od Ane k Herodu, te da sun a tebe pljuvali, da su tvoju svetu glavu bili, da su tvoje oči pljuvali, da su te na smrt osudili I za stup te privezali, te da su te bičevima I šibljem bičevali, da su tvoju svetu glavu pljuskali, da su na tvoje sveto lice pljuvali, tako da se promijenilo, da su tvoju svetu glavu krunili tako da je iz tvoje svete glave krv, a iz tijela tvoga voda tekla, da su te okrunili I na smrt predali, da su tvoja usta žučju octom pomiješanom napajali, da su tvoja sveta rebra proboli tako, da je iz njih sukrvica tekla I na meni se zaustavljala; da su tvoje sveto tijelo sa križa skinuli I meni tvojoj tužnoj materi u krilo stavili; žalosno se je prepalo moje tijelo I srce; I da su te bičevanoga, krunjenoga trnovom krunom u grob položili.”
Ja Isus odgovaram mojoj dragoj majci:”
Majko moja premila, istiniti si san snivala, te koji god bude ovaj san pamtio, neće umrijeti naglom smrti I izvojevat će najveću pobjedu, a taj je spas duše; da se isti ima ispovijedati kad god je dan moje premile majke, ako hoće da prispije u kraljevstvo nebesko , gdje će se veseliti svima anđeoskim korima na sve vjekova. Amen.

O Isuse nazaretski, kralju židovski!
Ove upute poslao je papa Lav svomu predragomu bratu kralju kraljevstva .
Ove su milosti dane papi Lavu pod dva uvjeta: koji god bude štovao I održavao zapovijedi, imat će takvu zaštitu, da od puške I od sabljee takav čovjek neće umrijti te će njegova djela biti uslišana.
Koji bude ovaj list imao I kod sebe nosio I bude u svemu pobožan, biti će njegova djela uslišana.
Ove uoute počimaju ovim riječima:
Isuse Kriste, pomozi mi proti neprijatelju na vodi, na kopnu I svuda gdje budem.
Isuse Kriste, smiluj se meni grešniku!
Isuse Kriste, čuvaj me od svakog grijeha mukom svojom!
Isuse Kriste I krv, što je iz Tvoga tijela tekla
, da mi bude od pomoći.
Emannuel kralj iz groba je ustao, mene je I moje grešno tijelo očuvao od svakog grijeha I od paklenoga vraga.
Onaj dan, kad je sv. Ivan Krstitelj krstio Isusa Krista, posvetio gad a mi čuva moje grešno tijelo od paklene vatre svaki dan.
Pomozi mi Oče, I Sine I Duše, presveto Trojstvo!

Ovaj list kojega je gospod Bog poslao u svojem liku po svetom arhanđelu Mihaelu, našli su u Betlehemu i napisan je zlatnim slovima, slovima u jednoj crkvi u Rimu, te nijedan čovjek ne zna na čemu stoji, pa ga se ne može nitko dotaknuti niti ga može doseći.
“Ja Isus Krist zapovijedam vam I dajem na znanje, da svetkujete nedjelju, ja sam vam dao bogatstvo na ovome svijetu da imadete u moje I na spas duše vaše ljudima pomoći, te mi stalno vjerujete, da sam vam dao šest dana u tjednu, a ja Isus zadržao sam si nedjelju, koju imate posvetiti na spas duše vaše.
Ja Isus zapovijedm vam, ako ne budete vjerovali, kaznit će vas gladom, pomorom, velikim ratovima I vjetrovima, tko se ne bude htio popraviti, pomutiti će ga te ga kazniti gladom I ropstvom da biste moje ime prepoznali I moju milost za sve grijehe vaše.
I opominjem vas: da se imate čuvati grijeha I imate svetkovati sve od Crkve zapovjedane dane, morate I na iste ići stari I mladi k svetoj Misi, te se čuvati svakoga grešnoga čina: nemojte misliti na zlato I srebro, jer takvo je kod Gospodina Boga pripravljeno, ne smijete krivo pristizati, niti se za moj nauk prepirati kojeg sam ja naredio I koji sam ja svojom krvi otkupio na drvu križa od paklenoga vraga.
Ja Isus Krist, milostivi sin bl. Dj. Marije, pisao sam ovaj list I zapovijedio svome Serafinu, da ga zadrži za prijestoljem Oca mojega nebeskoga, jer vam ja hoću nebo dati. –
Crne ptice će nad vama letjeti I ako ne budete vjerovali, zadržat ću milost: crne ptice će vrh vas letjeti strašnim I velikim vjetrovima.
Nadalje vam zapovijedm svetkovati svaku subotu od podne, na čast mojoj predragoj majci, jer da se ona za vas ne preporučuje svojim gorkim suzama, jako plače I da ne moli, već biste odavna svi poginuli I naglom smrću pomrli.
Koji god bude ovaj list imao neka ga uz sebe nosi I posudi od kuće do kuće, jer ako bi on toliko grijeha imao, koliko ima u moru pijeska I u gori lišća a skrušeno se kaje, bit će mu svi oprošteni.
Ako ga jedna žena kod sebe ima, lagan će imati porod I ono dijete imat će zagovor pred Bogom I pred ljudima.
Taj list treba čistoćom držati, jer ove sve riječi posvetio je sv. Ivan Krstitelj: koji god ovaj list uza se bude nosio, neka ga bar kroz godinu dana u svojoj kući I pred družinom pročita, pa se neće bojati vraga paklenoga; niti puške, niti sablje, niti strijele, niti kvara na njegovoj marvi, niti jednoga neprijatelja, jer mu isti nće moći naškoditi.
Na sve vjeke vjekove. Amen.Molitva


Stoj, stoj Spasitelju sine Djevice Marije!
Slatko Ime Isus Krist!
Ja vjerujem u rane Tvoje, da ne zaboravim grijehe svoje, koje sam grešnik od postanka učinio.
Sletila je ptica papić, ona nije bile ptica papić, već je to bio anđeo Gabrijel, koji je nosio svetu vjeru u svetu crkvu.
Odgovorila je Marija: “ Koji bi to izmolio u petak pet puta a u nedjelju tri puta, spasio bi tri duše, naime: očevu, materinu I svoju, za najbolje Gospodu. Amen.

U ime Oca + I Sina + I Duha Svetoga Amen.

Najsvetiji Isuse Kriste, moj raspeti Spasitelju, ja se spominjem tvog presvetoga čovječjeg tijela, koje si uzeo u tijelo prečiste blažene Djevice Marije, dopuštenjem Boga Oca I Duha Svetog.

O Isuse Spasiteljju moj, koji si meni za ljubav svoju presvetu krv iz svoga presvetoga tijela do jedne kapi prolio.
O Isuse Spasitelju moj, koji si veliko siromaštvo I progonstvo od neprijatelja tvojih 33 godine na ovom svijetu dragovoljno trpio za naše spasenje.
O Isuse Spasitelju moj, koji sin am presvetom tvojom gorkom smrti vrata nebeska otvorio.
O Isuse Spasitelju moj, ja promišljavam onu veliku tvoju žalost, kad si se s tvojom ljubeznom majkom dijelio.
O Isuse Spasitelju moj, ja promišljavam onu krv što si je klečuć u vrtu prolio.
O Isuse Spasitelju moj, ja promišljavam, kad si ti od nevjernih Židova mučen, od jednoga suca do drugoga vođen, kad je tvoje presveto tijelo bilo nemilostivo bičevima bijeno, tako da je tvoja presveta krv po cijelom tijelu tekla; kad su poslije toga na glavu tvoju nesretni Židovi tako trnovu krunu nabili, da je jedan trn tvoju svetu glavu probo.
O Isuse, Spasitelju Moj, ja promišljavam, kako si bio mučen I preteškim križem opterećen, te kako si istoga na goru Kalvariju morao nositi.
O Isuse Spasitelju moj, ja promišljavam, kako si ti izmučen čitavu uru na križu visio, živio I sedam riječi milostivo govorio, kako si poslije toga svoju presvetu dušu tvomu Ocu izručio.
O Isuse moj raspeti Spasitelju molim te za onu presvetu te pretešku muku I gorku smrt, koju si za naše spasenje na križu dragovoljno podnio, smiluj se meni grešniku, primi dušu moju po smrti u ruke tvoje, I neka bude moj posljednji govor, kad budem iz ovoga svijeta preminuo: Isuse, Marijo, I sveti Josipe, pomozite meni grešniku!

Pomoć ove molitve

Vi bogoljubni I pobožni kršćani raspetoga Isusa, slušajte veliku pomoć I jakost ove molitve, koju je neki pobožni pustinjak dobio iz neba po svom anđelu čuvaru I kada je ovaj pobožni pustinjak morao umrijeti, dao je moć ove molitve papi Klementu 7.
Tvrdio je I kazao : koji čovjek tu molitvu uza se bude nosio I u kojoj god se kući bude ta molitva šoštivala I zajedno molila, da u tu kuću strijela neće udariti I kuća će biti oslobođena od svake vatre I ako koja ženska ima težak porod onda nek moli ovu molitvu I tada će sretno bez velike boli roditi.
Ova molitva nađena je u gradu .. kod jedne žene, koja je već bila petero mrtve djece rodila, onda joj dadoše ovu molitvu te je šesto dijete bez ikakove muke rodila.
Nadalje molila se ova molitve kod jednoga čovjeka, u kojemu je bilo 8 nečisith duhova, I kad je neki pobožan redovnik k ovomu došao I nad njim tu molitvu molio, tada je u isti čas onih 8 nečistih duhova toga čovjeka ostavilo, te je on bio sasvim od njih slobodan.
Koji god čovjek bude ovu molitvu sobom nosio, tomu će Gospodin Bog unaprijed navijestiti dan smrtni, I ako tko ovu molitvu 7 svetaka zasebice moli, te ju posveti svojim roditeljima, pa ako je duša na muci u čistilištu, bit će pomognuta; te onoj kući neće moći čarolija naškoditi.
Koji pak ne zna čitati, taj neka moli svaki dan 7 Očenaša, 7 Zdravomarija I Vjerovanje na čast muke I smrti predragoga Isusa Krista Spasitelja našega, kojega želimo svi vidjeti u kraljevstvu nebeskom na sve vjeke vjekova. Amen.


Pomoćna molitva

Ova sljedeća molitva je sv Augustinu po Duhu Svetom objavljena: koji istu uza se nosi I čistim srcem pobožno izgovara bit će isti dan kada ovu molitvu moli potpomognut od pogibelji vode i vatre, od svake nesreće duše I tijela, te neće naglom I nepripravnom smrću umrijeti.

O Bože, budi meni siromašnom grešniku milostiv I čuvaj me svaki dan života mojega, Bože Abrahama, Bože Izaka, Bože Jakova, smiluj se meni pošalji mi u pomoć svetog arhanđela Mihaela, koji će me braniti od mojih neprijatelja.
O sveti arhanđelu Mihaelu, molim te da me svojom pomoći, koju si zaslužio I na pomoć jedinorođenog Sina Božjeg našega Gospodina Isusa Krista, oslobodiš od svake nesreće I smrtne pogibelji.
Sveti Gabrijelu, sveti Rafaele I svi sveti Anđeli I arhanželi dođite mi u pomoć!
Molim vas da svim nebeskim silama mene obranite od nagle smrti; da mi podijelite pomoć I jakost, da mi nečisti duh ovoga dana ne naškodi, niti vatrom niti da me može raniti u bdijenju I snu.
Vidite krst + Gospodinov, bježite vi protivnici I neprijatelji: Lav od poroda Jude nadvladao je okorjeloga Davida.
Aleluja!
Ti Spasitelju zemlje, posveti nas, koji si nas svojim životom I svojom svetom krvlju otkupio, dođi nam u pomoć.
Molimo te Gospodine, I Bože smiluj nam se!
Križu Isusa Krista neka nam dođe u pomoć- proti našim neprijateljima. U ime Oca + I Sina + i Duha Svetoga + Amen.Moćna molitva, koju je dobro svaki čas uz sebe nositi


Ova molitva je 14. lipnja 1549. godine na grobu Majke Božje nađena.
Koji istu pobožno moli ili za sebe moliti dade ili ju pak samo pobožno uza se nosi, neće nikada biti od Majke Božje ostavljen.


Oče nebeski Bože, dođi u pomoć.
Isuse Sine Božji, dođi mi u pomoć I posreduj tvome nebeskomu Ocu za mene.
O sveta Marijo, ti blagoslovljena Djevice, , ti ljepoto anđela, ti cvijete patrijarha, ti kraljice apostola, ti kraljice mučenika, ti kraljice ispovjednika, ti čistoćo djevica moli za me siromašnoga grešnika, sačuvaj me od svakoga sadanjega I budećega zla.
O Presveta Djevice Marijo, ti zaručnice Isusa Krista, ti vrata blaženstva, tin ado kršćanskih djevica, majko milosrđa, ti izvoru dobrote, ti posudo kreposti, tčedo djevičansko, ti dragocjenosti naravi; pribavi mi vječno blaženstvo, te milost I oproštenje svih mojih grijeha.
O blagoslovljena Djevice Marijo, ti čudo Božje, ti vrata rajska, ti kruno svetoga Duha, ti zvijezdo morska, ti utjeho svete vjere; kroz tebe se anđeli vesele I tebi veseljem služe.
Tako se isto I ja (ime I prezime) tvoj ubogi I ponizan službenik, tebi preporučam, da ću ti vjerno služiti.
Očuvaj me o milosti puna Gospođo, na čas moje smrti pred oštrim, sudom Božjim, da se ja dana I časa, kad se moja duša bude od tijela dijelila ne plašim I da tamo dospijem gdje ću gledati veliku slavu, koja će biti dovijeka. Amen.


Kristov list

Moji dragi kršćani ne radite svetkom I nedjeljom, da ne budete od mene kažnjeni I prokleti, slavite pobožno svetu Misu.
Molite da vam grijehe oprostim.
Ja sam vam dao 3 dana u tjednu za vaš posao, da sebe možete hraniti; a dao sam vam također dan za počinak I za slavljenje svete Mise.
A kada vi svoje molitve svršite, ne propustite siromasima udijeliti milostinje.
Ako to učinite nećete biti od Boga kažnjeni.
Ne prestupajte Božjih zapovijedi jer inače ćerte biti prokleti I iskvareni, vaši sinovi I kćeri će biti kaznama kažnjeni, jer sam ja mnogo na drvu križa za vas pretrpio.
Dajte vi dragi kršćani svakomu, koji bude od vas tražio, ovaj list prepisati, da svaki o dove milosti može dobiti.
Imajte Boga pred očima, sjećajte se moje krvi, koja je za vas prolivena I koji ne bude moje zapovijedi vršio bit će od mene na sudnji dan proklet I na vijeke izgubljen.
Ali koji svoje grijehe skrušeno u svom srcu oplače, dobit će po mojoj pravednosti milost oproštenja.

Ovaj list nađen je u Francuskoj uz velika čudesa u nekom selu milju daleko od varoši Lion.
Taj list poslao je Gospodin Bog po svom anđelu Gabrijelu, koji je bio u spodobi sedmogodišnjeg mladića na ovaj svijet došao, da ga ljudima čudnovatim načinomdostavi.
Hodočašćenje svetoga groba gospodina našega Isusa Krista, gdje mu je svjetlo mjesto molitve bilo; pohađanje groba svete Jelisave (Elizabete) I svete Brigite I druge molitve je anđeo Gabrijel naviestio, te što je Isus Krist podnio I pretrpio.
Znate li vi moji dragi, da je bilo 150 vojnika, koji su mene nesmiljeno užetom čvrsto svezali I na zemlju bacilli I udarali me 30 puta po glavi, na moja pak prsa udarali 108 puta pesnicama I to tako, da nisam mogao na zemlji stajati, udarali su me po leđima 109 puta, te su me svezanoga za kose vukli po zemlji amo tamo I onda su me povlačili za bradu 30 puta, te čvrsto užetom svezan morao sam trčati 6 puta naokolo, pa sam morao 56 udaraca na mojem tijelu podnijeti I sve sam pretrpio; iz pet rana mojih isteklo je 102 kapi, a iz prsiju 30,000 kapi krvi.
Ja ne zahtijevam od ljudi nego 7 Očenša, 7 Zdravomarija I Vjerovanje da na dan izmole , na čast mojim ranama koje sam pretrpio te da poste 4 petka u ožujku.
Doći će iz neba na zemlju I duše njihove k meni u naručaj moj.
Na sve one, koji budu pobožno ovu molitvu izvršavali, neće nečisti duh nikakva upliva imati.
Neće umrijeti od nagle I nepripravne smrti.
Koja žena kod poroda bude imala kod sebe ovu molitvu, vidjeti će u oči smrti bl. Dj. Mariju.
Na večer će vidjei ista pred očima B.D.M. kao da hoće krv svoju za vjeru proliti.
Neće bez ispovijedi I svete pričesti umrijeti.
Ako četvorica ili petorica iz jedne kuće budu pobožno I čistim srcem molili, doći će u nebo.


Istiniti događaj


Neki kapetan putujuć šumom naiđe na jednog čovjeka, komu je bila glava I cijelo tijelo isprebijano.
On videć kapetana vikaše: “ O prijatelju čim u varoš ddođeš molim pošalji mi jednog ispovjednika da uzmognem svoje grijehe ispovijedati, jer me razbojnici napadoše I ozlijediše, tako da već tri dana I tri noći ne mogu umrijeti bez ispovijedi.
Ovaj kapetan nije kasnio izvršiti molbu umirućega.
Dozove isovjednika onaj se ispovijedio I odmah je dušu ispustio: kod njega je nađen ovaj list I više drugih ovakovih pisama.
Hvaljen budi Isus Krist! U ime Oca + I Sina + I Duha Svetoga Amen.

Isuse Kriste, koji si Bog I čovjek, očuvaj me u ime Božje od svake pogibelji, od puške I sablje, jednom riječi: od svega što se giblje, što se zla tiče: u ime Božje da bude od mene željezo, srebro I olovo; ja da budem stalno blagoslovljen, snagom nebeskog kruha, kojega je Gospodin Spasitelj dao svojim učenicima za hranu.
Isuse Kriste budi uz mene, te me u ime Božje nedaj pogubiti.
Gospodine Isuse Kriste, budi kod mene u ime Božje, u I izvan svijeta, u varoši u selu, u šumi I na polju, oslobodi me pušćanoga I svakojakoga olova, strijeljanja odvrati od mene sve puške I sablje na drugu stranu smjerajuć I gubeć svu svoju jakost.
Issue Kriste, blagoslovi me I u vatri neprijateljskoj, gdje ti se preporučam dušom I tijelom I svim udima u tvoje svete ruke I rane.
I ovdje izgovarajuć tvoje preslavno ime Isus Krist, molim te, tvojoj se svetoj obrani klanjajuć isto onakovim plačem, kojim ću ići, tebi na hvalu I diku, prisegu moju položiti da mi budeš milostiv u svim mojim djelima, te da mi dadeš svagdapo tvojoj volji vojevati, iz vatre sretno izić.
U te prigode zazivljem moje vjerne mrtve, te izabrane zagovornike sv. Pavla, sv. Matiju, dv. Jurja, sv. Nikolu, sv. Mihaela arhanđela I sve svece I svetice Božje, sv. Anđela Čuvara, koji neka mi bude najvjerniji u svakom mjestu prilikei neprilike proti mojim neprijateljima, naime ondje, gdje budem stajao spram olovu, sablji I drugim neprilikama, gdje im se ovim riječima predajem. Prema ovoj čovječanskoj pogibelji kao malomu I velikomu zrnu granata, budem od njih oslobođen križem I s pet Rana Kristovih.
Da onda pred mene stupi u obranu živo tijelo u presvetom oltarskom sakramentu posvećeno I u kaležu presveta krv Gospodina našega Isusa Krista. Amen.


Koji ovaj list bude uza se nosio ili bi ga htio držati, taj mora svakoga jutra I svake večeri moliti 6 Očenaša I 5 Zdravomarija te Vjerovanje na hvalu I čast 5 rana Kristovih. Amen.


Molitva

Isus se rodio u Betlehemu, stvorio je nebo I zemlju, dao je čovjeku tijelo I dušu.
To su Židovi začuli.
Isusa su ulovili I vodili po glatkom putu, koji je bio čavlima pogođen tako, da su noge postale pune krvi.
Bičevi su ga bičevali, te su ga vodili k void gdej se križ močio.
Židovi ga ismejhivahu: što ćemo početi, hoćemo li križ posjeći Ili Isusa navuću na njegov sveti križ, njegove ruke čavlima pribiti, njegovu glavu trnjem okruniti, njegova usta octom napuniti.
Došla je k Isusu njegova sveta Majka te mu rekla: “ O predragi sine ti trpiš pretešku muku.”-
“O predraga majko, ja bih volio još jedan put tako veliku muku trpjeti, nego jednu samo dušu pustiti, da u pakao prispije; prostri tvoju svetu maramu pod moj sveti križ, da ti pustim tri kapi krvi, jednu za ono ravno polje, gdje će rasti bijelica pšenica, čim će se grešnici krijepiti, hraniti u svetoj Misi, prikazivati na oltaru svet, svet, sveto tijlo Kristovo.
Drugu kap odnesi na visoku goru gdje će arsti crveno grožđe, iz kojega će biti vino čim budu Misu služili na oltaru, prikazivali svet, svet, sveta krv Kristova, treću nosi na grešni svijet među ono grešno ljudstvo, da opet pere grešni svijet, da ne budu grešnici nego djeca Božja, da se prisjete kako je gorka I teška muka Kristova. Amen.


12 lip 2009 01:09
Profil Pošalji e-mail
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Započni novu temu Odgovori  [ 1 post ] 


Online

Trenutno korisnika/ca: / i 0 gostiju.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Forum(o)Bir:  
cron