Sada je: 25 kol 2019 13:33.





Započni novu temu Odgovori  [ 9 post(ov)a ] 
 Strah Božji! 
Autor/ica Poruka
Reg. korisnik
Avatar

Pridružen/a: 07 ruj 2009 12:07
Postovi: 331
Spol: žensko
Post Strah Božji!
Bog je ljubezen. Pa vendar naj bi se ga morali bati.
Enega od darov Svetega Duha imenujemo celo dar strahu božjega.
Kako je lahko strah, in to pred Bogom, nekaj dobrega?
Tega nikakor ne morem razumeti, prosim naj mi kdo razložli!

Ljubi Oče prosim te za odgovor, kako to razumeti!

Jezus pomagaj mi to razumeti!

Tara :question:


14 sij 2010 23:20
Profil Pošalji e-mail
Reg. korisnik
Avatar

Pridružen/a: 25 tra 2009 19:34
Postovi: 39
Spol: muško
Post Re: Strah Božji!
strah Božji od grijeha,da ne uvrijedimo Boga svojim ponašanjem mislima riječima djelima a ne strah prema Bogu :)


15 sij 2010 22:46
Profil Pošalji e-mail
Reg. korisnik
Avatar

Pridružen/a: 12 sij 2010 16:29
Postovi: 47
Spol: muško
Post Re: Strah Božji!
Moja definicija straha

Strah - od neznanja, od pada, od greške, od krivog nauka, od krivog vjerovanja, od slabosti, od malodušnosti, od, od, od...............

Sve je to samo puka sebičnost nastala na najtvrđoj oholosti, prvom oruđu đavla, jer to sus sve strahovi od ljudi, od svijeta, od samoga sebe....

Bojati se da ne vide ljudi: ajme ako padnem rugat će mi se, ako ne znam ismijat će me, ako ću bit malen drugi će se puhati nadamnom, ako pogriješim više mi neće vjerovati, ako što krivo kažem bit ću predmet poruge, ako se čega prepadnem svi će me plašiti, ako, ako, ako...........

Jer sve je to samo strah da se ne umanji moje veliko JA, visočanstvo koje strahuje od nedostaka ljudske bljutave hrane lažnih vrijednosti, samodopadnosti i samovrednovanja vlastitih tobožnjih pravednosti i ispravnosti......

Život u zabludi, to je strah.
A jedini pravi strah jest STRAH GOSPODNJI - strah da te čime i kako ne uvrijedim dobri Bože Oče, Tebe koji jedini si radi koga se imam bojati, bojati da čime ne umanjim Tvoju ljubav koja samo poniznima u punini dolazi.

NEKA SE BOJIM DA SE OD TEBE NE ODIJELIM I DA TE NIKAD NIČIM NE UVRIJEDIM.
Amen.


16 sij 2010 00:17
Profil Pošalji e-mail
Reg. korisnik

Pridružen/a: 25 stu 2009 10:10
Postovi: 185
Spol: žensko
Post Re: Strah Božji!
Zašto da se Boga bojimo pa on je on je nas stvorio, dao nam zivot, mi smo njegova djeca . Ako ispravno koračamo po njegovim putevima nemamo se ćega bojati . Dao nam je svoje zapovjedi tko ih poštuje nema straha , nema gijeha, samo ako se držimo svih 10 zapovjedi Božji . A kada nema grijeha tada je duša čista i savjes naša je mirna tada smo radosni i Boga vidimo kao jednu veliku ljubav. Da ako imamo okaljanu savjest ako nas nešto tišti tada se i Boga moramo bojati. Znači grijesi su ti koji će nam dati strah o Boga.


16 sij 2010 00:55
Profil Pošalji e-mail
Reg. korisnik

Pridružen/a: 12 kol 2012 00:58
Postovi: 29
Spol: muško
Post Re: Strah Božji!
STRAH BOŽJI

POSTANAK 20,11
Abraham uzvrati: "Zbilja sam držao da nema Božjeg straha u ovome mjestu, pa će me ljudi ubiti zbog moje žene.
POSTANAK 31,42
Da sa mnom nije bio Bog moga oca, Bog Abrahamov, Strah Izakov, otpravio bi me praznih ruku. Ali je Bog gledao moju nevolju i trud mojih ruku te je sinoć dosudio.
POSTANAK 31,53
Neka Bog Abrahamov i Bog Nahorov budu naši suci!" Jakov se zakune Bogom - Strahom svoga oca Izaka.
POSTANAK 35,5
Kad su se zaputili, strah od Boga spopadne okolišna mjesta, tako da nisu išli u potjeru za Jakovljevim sinovima.
IZLAZAK 9,24
Tuča je mlatila, kroz nju munje parale. Strahota se takva nije oborila na zemlju egipatsku otkako su ljudi u njoj.
IZLAZAK 15,16
Strah i prepast na njih se obaraju; snaga tvoje ruke skamenila ih je dok narod tvoj, Jahve, ne prođe, dok ne prođe narod tvoj koji si otkupio.
IZLAZAK 20,20
"Ne bojte se", reče Mojsije narodu. "Bog je došao da vas samo iskuša; da strah pred njim ostane s vama te da ne griješite.
LEVITSKI ZAKONIK 26,36
A onima od vas koji na životu ostanu po zemljama svojih neprijatelja, njima ću strah u srce utjerati. U bijeg će ih nagoniti šuštaj lista što zatrepti. Bježat će kao što se bježi od mača; padat će, iako ih nitko neće progoniti.
PONOVLJENI ZAKON 2,25
Od danas počinjem ugoniti strah i trepet pred tobom u narode koji su pod svim nebesima, tako da će strepiti i tresti se pred tobom kad god čuju glas o tebi.`
PONOVLJENI ZAKON 4,34
Ili, pokuša li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kušnjama, znakovima, čudesima i ratom, jakom rukom i ispruženom mišicom, uza silne strahote, kao što je sve to, na vaše oči, učinio za vas Jahve, Bog vaš, u Egiptu?
PONOVLJENI ZAKON 5,5
Ja sam u ono vrijeme stajao između Jahve i vas da vam objavim Jahvine riječi, jer se vi, u strahu od ognja, niste htjeli peti na brdo. Rekao je:
PONOVLJENI ZAKON 6,24
I naredio nam je Jahve da sve ove naredbe vršimo u strahopoštovanju prema Jahvi, Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo kao što je to danas.`
PONOVLJENI ZAKON 7,21
Ne strepi, dakle, pred njima! Ta Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, Bog silan i strahovit.
PONOVLJENI ZAKON 11,25
Nitko se neće održati pred vama; strah i trepet raširit će Jahve, Bog vaš, po svoj zemlji u koju stupite, kako vam je rekao.
PONOVLJENI ZAKON 13,12
Sav će se Izrael, kad to čuje, napuniti strahom te više neće počinjati takva zla u tvojoj sredini.
PONOVLJENI ZAKON 26,8
Iz Egipta nas izvede Jahve moćnom rukom i ispruženom mišicom, velikom strahotom, znakovima i čudesima.
PONOVLJENI ZAKON 28,67
U strahu koji će ti stezati srce i od prizora što će ga oči tvoje gledati, jutrom ćeš govoriti: `Oh, da je već večer!` a navečer ćeš govoriti: `Oh, da je već jutro!`
1. SAMUELOVA 4,7
Tada Filistejce obuze strah jer su govorili: "Bog je došao u tabor!" I povikaše: "Jao nama! Tako nije bilo dosad.
1. SAMUELOVA 5,6
Tada ruka Jahvina teško pritisnu žitelje Ašdoda i natjera ih u silan strah: udari ih čirevima, Ašdod i njegovo područje.
1. SAMUELOVA 11,7
I uze on dva vola, isiječe ih i komade razasla po poslanicima u sve krajeve Izraelove i poruči: "Tko ne pođe za Šaulom, ovako će biti s njegovim govedima." I strah Božji obuze ljude te pođoše kao jedan čovjek.
1. SAMUELOVA 14,15
Tada se proširi strah po taboru i po polju, a i stražare i četu pljačkaša obuze strava; i zemlja zadrhta i bijaše to silan strah Božji.
1. SAMUELOVA 28,20
Šaul se užasnu i pade na zemlju kako je dug. Spopade ga silan strah od Samuelovih riječi. I ponestade mu snage, jer nije ništa jeo cijeli dan i cijelu noć.
2. SAMUELOVA 23,3
Reče mi Jakovljev Bog, reče mi Izraelova hrid: Tko vlada ljudima pravedno, i tko vlada u strahu Božjemu,
1. LJETOPISA 14,17
Davidovo se ime pročulo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima.
1. LJETOPISA 21,30
David nije mogao ići k njemu da traži Boga jer ga je bio spopao strah od mača Jahvina anđela.
2. LJETOPISA 14,13
Osvojile su sve gradove oko Gerara jer je Jahvin strah došao na njih; oplijenile su sve te gradove, jer je u njima bilo mnogo plijena.
2. LJETOPISA 17,10
Jahvin je strah spopao sva zemaljska kraljevstva oko Judeje, tako da nisu smjela zaratiti na Jošafata.
2. LJETOPISA 19,7
Sada, dakle, neka bude Jahvin strah nad vama; pazite i savjesno radite, jer u Jahve, Boga našega, nema nepravde ni osobne pristranosti, niti on prima mita.
2. LJETOPISA 19,9
i on im dade naputke: "Radite u Jahvinu strahu vjerno i iskrena srca.
2. LJETOPISA 20,29
A strah Božji ušao je u sva zemaljska kraljevstva kad su čula da je Jahve zavojštio na Izraelove neprijatelje.
2. LJETOPISA 26,5
Tražio je Boga za života Zaharije, koji ga je učio Božjem strahu; dokle je god tražio Jahvu, davao mu je Bog sreću.
EZRA 9,4
Svi koji su strahovali od riječi Božje sakupili se oko mene zbog nevjernosti onih povratnika. A ja sam sveudilj sjedio utučen, sve do večernje žrtve.
EZRA 10,3
Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obećajmo da ćemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjećaju strahopočitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuđinke i djecu koju su rodile. Učinimo dakle po Zakonu!
NEHEMIJA 5,9
Nastavio sam: "Nije dobro to što činite. Ne treba li da hodite u strahu Boga našega da se tako uklonimo ruglu neprijateljskih naroda?
NEHEMIJA 5,15
Ali prijašnji upravitelji, moji prethodnici, ugnjetavahu narod: svakoga su dana od njega uzimali četrdeset šekela srebra za kruh; i njihove su sluge ugnjetavale narod. A ja nisam nikada tako činio, zbog straha Božjega.
JOB 6,4
Strijele Svesilnoga u mojem su mesu, ljuti otrov njihov ispija mi dušu, Božje se strahote oborile na me.
JOB 6,14
Tko odbija milost bližnjemu svojemu, prezreo je strah od Boga Svesilnoga.
JOB 13,25
Zašto strahom mučiš list vjetrom progonjen, zašto se na suhu obaraš slamčicu?
JOB 15,4
Još više ti činiš: ništiš strah od Boga, pred njegovim licem pribranost ukidaš.
JOB 18,14
Njega izvlače iz šatora njegova da bi ga odveli vladaru strahota.
JOB 24,17
Zora im je kao sjena smrtna: kad zarudi, silan strah ih hvata.
JOB 25,2
"Gospodstvo i strah u njegovoj su ruci i on stvara mir u svojim visinama.
JOB 26,11
Svodu se nebeskom potresu stupovi i premru od straha kada on zaprijeti.
JOB 28,28
A potom je rekao čovjeku: Strah Gospodnji - eto što je mudrost; `Zla se kloni` - to ti je razumnost.
JOB 31,23
Jer strahote Božje na mene bi pale, njegovu ne bih odolio veličanstvu.
PSALAM 2,11
Služite Jahvi sa strahom, s trepetom se pokorite njemu,
PSALAM 9,21
Strah im, o Jahve, utjeraj, nek` spoznaju pogani da su smrtnici!
PSALAM 14,5
jednom će drhtati od straha, jer je Bog s rodom pravednim.
PSALAM 19,10
neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni,
PSALAM 29,9
Čuj! Od straha se mlade košute, prerano se mlade košute šumske. [3b] Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, [9a] a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!
PSALAM 34,12
Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem. $MEM
PSALAM 36,2
Grešan je naum u srcu zlotvora, straha Božjega nema on pred očima.
PSALAM 40,4
U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu. Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti: uzdanje će svoje staviti u Jahvu.
PSALAM 46,9
Dođite, gledajte djela Jahvina, strahote koje on na zemlji učini.
PSALAM 53,6
od straha će drhtat` gdje straha i nema jer Bog će rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju, bit će posramljeni jer će ih Bog odbaciti.
PSALAM 76,9
S neba reče presudu - od straha zemlja zadrhta i zanijemje
PSALAM 88,16
Bijedan sam i umirem već od dječaštva, klonuh noseći tvoje strahote.
PSALAM 88,17
Preko mene prijeđoše vihori tvojega gnjeva, strahote me tvoje shrvaše,
PSALAM 89,8
Bog je strahovit u zboru svetih, velik i strašan svima oko sebe.
PSALAM 105,38
Odlasku njihovu Egipat se obradova, jer ga od njih strah spopade.
PSALAM 106,22
i čudesa u Kamovoj zemlji i strahote na Crvenome moru.
PSALAM 111,10
Početak mudrosti strah Gospodnji! $ŠIN Mudro čine koji ga poštuju. $TAU Slava njegova ostaje dovijeka!
PSALAM 119,120
Moje tijelo dršće od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim. $AJIN
PSALAM 145,6
Kazuju strahovitu silu djela tvojih, veličinu tvoju pripovijedaju. $ZAJIN
MUDRE IZREKE 1,7
Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.
MUDRE IZREKE 1,29
Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha
MUDRE IZREKE 2,5
tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.
MUDRE IZREKE 3,25
Ne boj se nenadne strahote ni nagle propasti kad stigne bezbožnike.
MUDRE IZREKE 8,13
Strah Gospodnji mržnja je na zlo. Oholost, samodostatnost, put zloće i usta puna laži - to ja mrzim.
MUDRE IZREKE 9,10
Gospodnji strah početak je mudrosti, a razboritost je spoznaja Presvetog.
MUDRE IZREKE 10,27
Strah Gospodnji umnaža dane, a opakima se prekraćuju godine.
MUDRE IZREKE 14,26
U strahu je Gospodnjem veliko pouzdanje i njegovim je sinovima utočište.
MUDRE IZREKE 14,27
Strah Gospodnji izvor je života: on izbavlja od zamke smrti.
MUDRE IZREKE 15,16
Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.
MUDRE IZREKE 15,33
Strah je Gospodnji škola mudrosti, jer pred slavom ide poniznost.
MUDRE IZREKE 16,6
Ljubavlju se i vjernošću pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim uklanja zlo.
MUDRE IZREKE 19,23
Strah Gospodnji daje život, i tko se njime ispuni, zlo ga ne pohodi.
MUDRE IZREKE 22,4
Nagrada je poniznosti strah Gospodnji, bogatstvo, čast i život.
MUDRE IZREKE 23,17
Neka ti srce ne zavidi grešnicima, nego neka ti uvijek bude u strahu Gospodnjem,
MUDRE IZREKE 31,30
Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.
IZAIJA 8,13
Jahve nad Vojskama - on jedini nek` vam svet bude; jedino se njega bojte, strah od njega nek` vas prožme.
IZAIJA 10,33
Gle, Jahve, Gospod nad Vojskama, kreše grane silom strahovitom: najviši su vršci posječeni, ponajviši sniženi.
IZAIJA 11,2
Na njemu će duh Jahvin počivat`, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg.
IZAIJA 11,3
Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju,
IZAIJA 19,17
Zemlja će Judina biti na užas Egiptu; kad god je se sjeti, strah će ga obuzeti zbog onoga što je Jahve nad Vojskama protiv njega naumio.
IZAIJA 33,6
Pouzdan je tvoj vijek: mudrost i znanje spasonosno su blago - a strah Gospodnji njegovo bogatstvo.
IZAIJA 64,2
Čineć` djela strahotna, neočekivana, silazio si i brda su se tresla pred tobom!
JEREMIJA 32,21
ti si izveo svoj narod izraelski iz zemlje egipatske znamenjima i čudesima, rukom moćnom i mišicom podignutom, strahotama velikim.
JEREMIJA 32,40
I sklopit ću s njima Savez vječan, nikad se više neću odvratiti od njih i uvijek ću im činiti dobro; usadit ću im u srce svoj strah, da se nikad više ne odmetnu od mene.
JEREMIJA 49,37
Utjerat ću Elamcima strah u kosti pred njihovim dušmanima. Pustit ću na njih nesreću, oganj gnjeva svojega. Poslat ću mač za njima dok ne budu sasvim uništeni.
EZEKIEL 30,9
U onaj će dan glasnici od mene na lađama isploviti da zastraše bezbrižnu Etiopiju. I strah će je ophrvati u dan egipatski. Jer, evo, bliži se!`
EZEKIEL 30,13
Ovako govori Jahve Gospod: `Razorit ću kumire i ništavila istrijebiti iz Memfisa, i neće više biti knezova u egipatskoj zemlji, a strah ću posijati u zemlji egipatskoj.
EZEKIEL 32,32
Jer je zadavao strah u zemlji živih, faraon i sve mnoštvo njegovo leže s neobrezanima, s mačem pokošenima - riječ je Jahve Gospoda.
DANIEL 8,17
On pođe onamo gdje stajah i kad mi se približi, strah me obuze i padoh na lice. On mi reče: "Sine čovječji, razumij: jer ovo je viđenje za vrijeme posljednje.
DANIEL 9,4
Ja se moljah Jahvi, Bogu svome, priznavajući: "Ah, Gospodine moj, Bože veliki i strahoviti, koji čuvaš Savez i naklonost onima koji tebe ljube i čuvaju zapovijedi tvoje!
DANIEL 10,7
Jedini ja, Daniel, gledah ovo viđenje, ljudi koji bijahu sa mnom ne vidješe ga, ali ih spopade silan strah te pobjegoše da se sakriju.
HOŠEA 3,5
Poslije toga, sinovi će se Izraelovi vratiti; tražit će Jahvu, Boga svoga, i Davida, svoga kralja; sa strahom će pristupiti k Jahvi i k njegovim dobrima, na kraju dana.
JONA 1,16
Tada velik strah Jahvin obuze ljude te prinesoše žrtvu Jahvi i učiniše zavjete.
ZAHARIJA 12,4
U onaj dan - riječ je Jahvina - udarit ću sve konje strahom, a njine jahače mahnitošću. Ali nad domom Judinim otvorit ću oči, a sljepilom ću udariti sve konje naroda.
MALAHIJA 1,6
Sin časti oca, a sluga gospodara. Ali, ako sam ja otac, gdje je čast moja? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene? To govori Jahve nad Vojskama vama, svećenici, koji moje ime prezirete, a pitate: "Čime smo prezreli ime tvoje?
MALAHIJA 2,5
A moj Savez s njim, to bijaše život i mir - ja sam mu ih dao: bijaše to strah - i on me se bojao, Imena se moga plašio.

NZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZ

MATEJ 28,4
Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.
MATEJ 28,8
One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima.
MARKO 5,33
Žena, sva u strahu i trepetu, svjesna onoga što joj se dogodilo, pristupi i baci se preda nj pa mu kaza sve po istini.
MARKO 16,8
One iziđu i stanu bježati od groba: spopade ih strah i trepet. I nikomu ništa ne rekoše jer se bojahu.
LUKA 1,12
Ugledavši ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade.
LUKA 1,65
Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji.
LUKA 5,26
A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: "Danas vidjesmo nešto neviđeno!
LUKA 7,16
Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: "Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!
LUKA 8,37
I zamoli ga sve ono mnoštvo iz okolice gergezenske da ode od njih jer ih strah velik spopade. On uđe u lađu i vrati se.
LUKA 8,47
A žena, vidjevši da se ne može kriti, sva u strahu pristupi i baci se preda nj te pred svim narodom ispripovjedi zašto ga se dotakla i kako je umah ozdravila.
LUKA 21,11
I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba.
LUKA 21,26
Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati.
DJELA APOSTOLSKA 2,43
Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja.
DJELA APOSTOLSKA 5,5
Kako Ananija ču te riječi, sruši se i izdahnu. I silan strah spopade sve koji su to čuli.
DJELA APOSTOLSKA 5,11
I silan strah spopade cijelu Crkvu i sve koji su to čuli.
DJELA APOSTOLSKA 9,31
Crkva je po svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u strahu Gospodnjem te rasla utjehom Svetoga Duha.
DJELA APOSTOLSKA 19,17
Doznaše to svi žitelji efeški, Židovi i Grci, pa ih sve obuze strah te se stade veličati ime Gospodina Isusa.
RIMLJANIMA 3,18
straha Božjega nemaju pred očima.
RIMLJANIMA 11,20
Dobro! Oni su zbog nevjere odlomljeni, a ti po vjeri stojiš. Ne uznosi se, nego strahuj!
2. KORINĆANIMA 5,11
Prožeti dakle strahom Gospodnjim uvjeravamo ljude; razotkriveni smo Bogu, a nadam se - i vašim savjestima.
2. KORINĆANIMA 7,1
Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake ljage tijela i duha te dovršimo posvećenje u strahu Božjemu.
2. KORINĆANIMA 7,11
Gle, doista baš to što ste se po Božju ožalostili, kolikom gorljivošću urodi među vama, pa opravdavanjem, pa ogorčenjem, pa strahom, pa čežnjom, pa revnošću, pa kažnjavanjem. Svime ste time pokazali da ste u onome nedužni.
2. KORINĆANIMA 7,15
I njegovo je srce prema vama još nježnije kad se sjeti poslušnosti svih vas, kako ga sa strahom i trepetom primiste.
EFEŽANIMA 5,21
Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu!
EFEŽANIMA 6,5
Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca.
FILIPLJANIMA 2,12
Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazočnosti nego mnogo više sada, za moje nenazočnosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja!
1. TIMOTEJU 5,20
One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha!
HEBREJIMA 12,21
I prizor bijaše tako strašan da Mojsije reče: "Strah me je i dršćem!" -
HEBREJIMA 12,28
Zato jer smo primili kraljevstvo neuzdrmljivo, iskazujmo zahvalnost iz koje služimo Bogu kako je njemu milo, s predanjem i strahopoštovanjem.
OTKRIVENJE 11,11
Ali nakon tri i pol dana duh životni od Boga uđe u njih i stadoše na noge te strah velik obuze one koji ih promatrahu.
OTKRIVENJE 11,13
U taj čas nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisuća ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga.


13 kol 2012 04:00
Profil Pošalji e-mail
Reg. korisnik
Avatar

Pridružen/a: 10 tra 2013 16:42
Postovi: 10
Lokacija: Zadar
Spol: muško
Post Re: Strah Božji!
Strah Božiji početak je mudrosti...


11 tra 2013 15:00
Profil Pošalji e-mail
Reg. korisnik
Avatar

Pridružen/a: 24 vel 2013 19:13
Postovi: 57
Spol: žensko
Post Re: Strah Božji!
Da, ja se bojim Boga.Pitat će neki zašto. Zato jer je danas više manje sve laž, a znamo tko je otac laži.Na svakom koraku , pa čak i u Crkvi osjeća se prisustvo zla.E sad, treba bit mudar i nadahnut Duhom Svetim da bismo mogli prepoznat di se sve zli ne krije.Ovo su posljednja vremena, zadnji trzaji sotone koji želi ugrabiti što više duša..i molim se Duhu Svetome da me bar malo više prosvijetli da mogu donekle spoznat, TKO JE OD BOGA..


12 tra 2013 22:31
Profil Pošalji e-mail
Reg. korisnik
Avatar

Pridružen/a: 13 svi 2010 09:45
Postovi: 50
Lokacija: Johannesburg, South Africa
Spol: muško
Post Re: Strah Božji!
tara je napisao/la:
Bog je ljubezen. Pa vendar naj bi se ga morali bati.
Enega od darov Svetega Duha imenujemo celo dar strahu božjega.
Kako je lahko strah, in to pred Bogom, nekaj dobrega?
Tega nikakor ne morem razumeti, prosim naj mi kdo razložli!

Ljubi Oče prosim te za odgovor, kako to razumeti!

Jezus pomagaj mi to razumeti!

Tara :question:

To ni za mene nema smisla. Strah i ljubav su suprotnosti.

Kad gledam svoju djecu, oni me se boje samo kad očekuju da ću im nauditi na neki način (kaznom ili čime već). Kad im je jasno da ih bezuvjetno prihvaćam, onda me se ne boje, čak i kad su nešto zabrljali. I onda se puno brže i lakše mjenjaju i ostavljaju lošeg ponašanja sami od sebe...


15 tra 2013 15:34
Profil Pošalji e-mail Web stranica
Reg. korisnik
Avatar

Pridružen/a: 24 vel 2013 19:13
Postovi: 57
Spol: žensko
---------
Post Re: Strah Božji!
:sll: mada je ovo već zastarjela tema ' ja sam nova' i svakim danom kad stignem ' proučavam i nailazim na jako zanimljive teme. Strah Božji: slažem se sa Sašom.Strašno se grdo osjećam kad uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro.Jednom je fra Linić na duhovnoj obnovi rekao: mi ljudi često osuđujemo griješnika a ne grijeh, a Isus mrzi grijeh i ljubi griješnika.Zato se osjećam jadno kad znam da više puta svjesno griješim.Pozdrav svim forumašima :bighug


15 tra 2013 21:57
Profil Pošalji e-mail
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Započni novu temu Odgovori  [ 9 post(ov)a ] 


Online

Trenutno korisnika/ca: / i 0 gostiju.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Forum(o)Bir:  
cron